Rożdżyński-Stańczak: Usługi prawne

Usługi prawne

 
 

separator

Kancelaria świadczy usługi prawne i porady z zakresu:

 • obsługa prawna firm
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi
 • negocjacje, rokowania, zawieranie ugód
 • prawo cywilne (min. procesy o zapłatę, odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku prawnego, zasiedzenie)
 • prawo karne
 • prawo gospodarcze (przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, zabezpieczanie transakcji handlowych, pozwy o zapłatę postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym lub uproszczonym, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty)
 • prawo nieruchomości (min. zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustalenie stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
 • obrót nieruchomościami (min. analiza stanu prawnego nieruchomości, obsługa prawna transakcji, postępowanie przed sądem wieczysto-księgowym, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie budynku, zasiedzenie nieruchomości)
 • reprywatyzacja (odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości lub uzyskiwanie odszkodowań z tego tytułu min. grunty warszawskie, mienie zabużańskie, jak również nieruchomości wywłaszczonych w późniejszym okresie na cele publiczne)
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nieważność testamentu, zachowek, prawo rodzinne – rozwód z orzekaniem lub rozwód bez orzekania o winie małżonka, umowy majątkowe małżeńskie, alimenty, podwyższenie alimentów, przysposobienie, ustanowienie opieki lub kurateli)
 • prawo administracyjne (wnioski, odwołani od decyzji organów administracji państwowej, również do S.K.O., sporządzanie skarg do W.S.A. i N.S.A., reprezentacja przed sądami administracyjnymi)
 • prawo pracy (odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, regulaminy pracy i wynagrodzenia, zakładanie związków zawodowych, sprostowanie świadectwa pracy, godziny nadliczbowe)
 • prawo autorskie (umowy przeniesienia praw autorskich, umowy licencyjnych, rejestracja patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych)
 • indywidualne porady prawne (porady prawne w zakresie: bezpieczeństwa transakcji obrotu nieruchomościami, zasiedzenia nieruchomości, prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego – rozwód, alimenty, prawa autorskiego i własności intelektualnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego)
 • doradztwo prawne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu:

 • prawa pracy
 • prawa cywilnego
 • prawa karnego
 • prawa administracyjnego
 • ochrony danych osobowych
 • prawa nowych technologii

Nasi specjaliści dostosowują zakres poruszanych zagadnień i charakter szkoleń do indywidualnych potrzeb zgłaszającego się podmiotu.